Klaar om te pionieren?

ZORGPIONIER

Aanjager van Verbetering & Vernieuwing in de Zorg

Doener in de Zorg

Van praten over verandering, verbetering en vernieuwing naar echt aan de slag gaan!

Vraaggestuurd

Veranderen vanuit en samen met medewerkers en cliënten. Innovatie is een middel, geen doel op zich

Aandacht voor verandering

Anders is niet altijd beter maar beter is altijd anders. Innovatie, in welke vorm dan ook, draait om mensen

Hoe dan?

Met trainingen, trainer-de-trainer sessies, met coaching of als facilitator. Ik help je de juiste vorm en inhoud te kiezen!