In de blogserie Pioniers kijk ik naar inspirerende voorbeelden op het gebied van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Van cure tot care. Van binnenland tot buitenland. Met elke keer een ander thema met een bijbehorende pionier. Met als belangrijke vraag: wat leren we nu van deze pionier?

Vandaag: Kry, een Zweedse telemedicine start-up die platform technologie inzet om online doktersafspraken aan te bieden. Inmiddels in talloze Europese landen actief. Maar in Nederland willen deze doctor-on-demand oplossingen maar niet van de grond komen. Waarom?

Leestijd: 8 min

 

Stel je voor…je 3-jarige peuter heeft wat onder de leden. Je wilt een afspraak maken met de huisarts, het is nogal druk in de praktijk dus eind van de week kan je terecht. Uiteraard heb je de huisartsenpost achter de hand mocht de situatie gedurende de week verergeren. Voor de afspraak met de huisarts moet je jezelf voor een aantal uur vrij weten te spelen op je werk. Plus, je kind meenemen naar een onbekende wachtruimte buiten de veilige thuisomgeving is ook niet iets waar je op zit te wachten. Stress, gedoe en wachten tot je aan de beurt bent dus.

Het kan ook anders! In Zweden kan je gebruik maken van de app Kry (wat letterlijk ‘gezond’ betekent in het Zweeds). In 2019 hadden al meer dan een miljoen mensen de app gedownload en waren er in september van dat jaar al een soortgelijk aantal consultaties uitgevoerd. Kry staat bekend om de snelheid waarmee je geholpen wordt: in 5 of 10 minuten word je teruggebeld voor een gesprek met een medisch professional. En je kan 24u per dag, 7 dagen per week terecht en betaalt omgerekend €20 voor een consult met een arts. Inmiddels zijn er meer dan 1300 zorgprofessionals werkzaam bij het bedrijf.

In de praktijk blijkt dat er vaak geen echte noodzaak is om daadwerkelijk fysiek onderzocht te worden en een zorgverlener prima aan beeldvorming kan doen op afstand. Na het gesprek wordt automatisch een certificaat aangemaakt die rechtstreeks naar de verzekeraar kan worden gestuurd, zodat je direct gecompenseerd kan worden. Ook een recept voor de apotheek kan via de app verkregen worden. Alles vanuit je luie stoel thuis dus.

 

Doctor on Demand

Kry is een zogenaamde ‘Doctor on Demand’ app, zoals ook grote broer Babylon Health uit het VK. Die laatste maakte vorig jaar bekend te gaan samenwerken met Samsung waarmee technologie van Babylon standaard wordt geïnstalleerd op nieuwe Samsung telefoons en tablets. In de VS is Teladoc een grote speler die zijn omzet vorig jaar zag verdubbelen. Dit bedrijf faciliteert tegenwoordig al meer dan tien miljoen virtuele consulten per jaar. Gigantische scale-ups dus.

Deze ‘Doctor on Demand’ oplossingen voegen efficiëntie toe aan het zorgsysteem. Normaliter gaan patiënten naar de huisarts, een generalist die meestal niet gespecialiseerd is. Dit terwijl je bij een digitale oplossing als Kry met de inzake door een aantal simpele vragen te stellen heel gericht een patiënt kan matchen met de juiste arts. Het draagt bij aan beter systeem en voor de patiënt zitten er enorme voordelen aan, zoals we in het voorbeeld hierboven gezien hebben. Maar ook de arts zelf kan profiteren. Bijvoorbeeld als het gaat om een betere werk-privé balans. Economisch gezien worden de middelen in de zorg veel gerichter en efficiënter ingezet.

Megatrend

Kry is één van de voorlopers in de megatrend van de verschuiving van fysieke gezondheidszorg naar digitaal. De Covid19 pandemie heeft deze verschuiving alleen maar verder versneld. Zelfs voor de crisis, ingegeven door een aantal belangrijke beleidswijzigingen in Europa, groeide de aandacht voor zorg op afstand. Covid19 heeft simpelweg bevestigd dat digitale zorg op afstand in de toekomst een onderdeel gaat worden van ieder gezondheidszorgsysteem.

Wereldwijd stijgen de kosten voor de gezondheidszorg. In Nederland wordt verwacht dat de zorgkosten in 2040 stijgen naar 174 miljard, wanneer de vergrijzing in deze periode zijn piek bereikt. Dat is 10% van het bedrag dat in Nederland jaarlijks wordt verdiend en zorgt er mogelijk voor dat onze zorgpremies flink gaan stijgen. Digitale innovaties worden steeds vaker gezien als antwoord op deze uitdagingen.

Groeien

Ook investeerders zien steeds meer heil in digitale oplossingen in de gezondheidszorg. Zo haalde Kry in april van dit jaar nog ¢300 miljoen op in een megafinancieringsronde. De interesse vanuit investeerders in telemedicine en zorg op afstand wordt dankzij Covid19, met als gevolg een rem op persoonlijk contact en overvolle ziekenhuizen, verder aangewakkerd.

Kry is in 7 jaar uitgegroeid tot een bedrijf dat inmiddels gewaardeerd wordt op ¢2 miljard, bijna 3x zoveel als dat het bedrijf waard was in de voorgaande financieringsronde in 2020. Het bedrijf leidt, zoals zoveel scale-ups die vooral groei op het oog hebben, nu nog verlies maar pompt al het geld dat binnenkomt rechtstreeks het bedrijf weer in. Er wordt voorrang gegeven aan groei boven geld verdienen op korte termijn.

Volop investeren dus. Met deze investering wil de scale-up zijn geografische voetafdruk uitbreiden, diensten zoals geestelijke gezondheidszorg toevoegen aan zijn platform en het team flink uitbreiden. Daarnaast is Kry doelgericht bezig met het verkennen van verdere acquisities en samenwerkingen.

Grote speler in Europa

Kry is een van Europa’s grootste aanbieders van online dokterafspraken. Het bedrijf opereert onder de naam Kry in Zweden en Noorwegen en heeft een apart merk genaamd Livi in het VK en Frankrijk. Met in 2020 zelfs een stap buiten Europa met het lanceren van de video consultatie app Kry Connect in de VS. Ook al blijft Europa de belangrijkste focus van de onderneming. In elk van de landen waar Kry actief is worden lokale zorgverleners aangetrokken en getraind.

In Europa is Duitsland het beloofde land voor Kry. Het bedrijf was hier al actief maar sinds de komst van de ‘Digital Healthcare Act’ eind 2019 kan de groei worden ingezet. Deze wetgeving heeft ervoor gezorgd dat het starten en inbedden van digitale oplossing in het zorgsysteem makkelijker is. Zo is het nu mogelijk voor artsen om digitale zorgapps voor te schrijven en video consults in het zorgproces op te nemen. En, zeker niet onbelangrijk, vergoeding te krijgen voor het inzetten en gebruiken van digitale innovaties. In de oude situatie moest de patiënt zelf betalen en werd dit mondjesmaat ingezet door patiënten met een particuliere verzekering. Dankzij de ‘Digital Healthcare Act’ worden digitale oplossingen ingezet voor het grote publiek.

Lessen

Wat kunnen we nu leren van de gigantische opmars van Kry en andere, soortgelijke ‘Doctor on Demand’ apps? Hieronder volgen een aantal lessen.

  • Match de patiënt met de juiste zorgverlener. Als patiënt bestaat de intake uit een vragenlijst die je invult. Op basis hiervan, gecombineerd met het medisch dossier van de patiënt, wordt je gematcht met een dokter met de benodigde expertise. Ook kan de arts al de nodige verwijzingen of aanbevelingen in gang zetten.
  • Feedback over de geleverde zorg als standaard onderdeel van het zorgproces. Digitale oplossingen maken het mogelijk om makkelijker en laagdrempeliger feedback te krijgen op de ervaringen van patiënten. Bij de huisarts zal dit niet zo snel gebeuren, ook omdat hier simpelweg geen tijd voor is.
  • Partner up! Zo ging Kry in maart van dit jaar samen met de Zweedse gezondheidszorg bedrijf Helsa, waardoor men nu ook de beschikking heeft over fysieke gezondheidszorgcentra. En Teladoc in de VS kocht het bedrijf Livongo, dat online behandelprogramma’s biedt voor chronische aandoeningen.
  • Maak gebruik van de bestaande infrastructuur. In Zweden kon Kry meeliften op het bestaande systeem van elektrische doktersrecepten. In Frankrijk was men helemaal nog niet zover, waarna Kry besloot dit dan zelf maar te bouwen. Dit gebeurde in 2 weken waarna het vervolgens landelijk werd uitgerold.
  • Wees flexibel bij veranderende omstandigheden. Toen de Covid19 crisis losbarstte sprong Kry hier razendsnel op in. Geïntegreerd in de app is het mogelijk testen te regelen en een symptomencheck te doen.

En bij ons?

Hoewel er door investeerders steeds meer geld gepompt wordt in zorg op afstand en digitale tools, lijkt een ‘Doctor on Demand’ oplossing in Nederland nog niet van de grond te komen. Het zijn nog steeds de bestaande aanbieders die hier deels mee bezig zijn. Denk aan de ‘Moet ik naar de dokter app’, die gericht is op betrouwbare informatievoorziening en advies zodat je weet of je mogelijk naar de huisarts moet. Of Luscci, een thuisapp gericht op monitoring en educatie. Maar deze oplossingen zijn echt anders dan wat digitale tools als Kry and Teladoc beogen.

Een belangrijk struikelblok is de wet- en regelgeving in Nederland. Zo sta je in ons land ingeschreven bij een vaste huisarts en staan tarieven voor het aanbieden van huisartsenzorg vast. Een goede reden voor een start-up als Kry om ons land voorlopig even over te slaan, aangezien er eerst toestemming vanuit de NZa moet komen. En die uitzondering zal niet zo snel worden gemaakt; wat en hoe huisartsenzorg eruit moet zien en welke voorwaarden eraan zitten is immers voor iedereen hetzelfde en staat vast.

Het lijkt wachten op een Nederlandse variant van de ‘Digital Healthcare Act’. Ook Duitsland liep achter in het omarmen van digitale zorgoplossingen totdat men besloot het systeem aan te passen. Mocht een bedrijf als Kry of start-up van Nederlandse bodem niet kunnen wachten en een poging willen wagen in ons land zal er op een slimme manier ingespeeld moeten worden op het zorgsysteem. Mogelijk via de huisarts waar verdere schaalvergroting wordt verwacht. De talloze kleine huisartenprakijken gaan dan vallen onder grote zorggroepen met honderden huisartsen. Met schaalvoordelen en gezamenlijke digitale- en logistieke processen. Wie weet kan een slimme samenwerking werken in het huidige systeem, voordat de nieuw te vormen regering de boel hopelijk een keer openbreekt. We behoren toch immers tot één van de beste zorgstelsels in Europa?

Zorgpionier biedt trainingen Intrapreneurship, van idee tot oplossing. Echt innoveren vanuit de eindgebruiker, met behulp van onder andere design thinking en volop interactie met cliënt, mantelzorger en zorgverlener.
Zorgpionier

Author Zorgpionier

More posts by Zorgpionier

Leave a Reply