Het Verhaal van Zorgpionier

Een prachtige sector onze gezondheidszorg. Toch staat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons mooie zorgstelsel onder druk. Daarbij nemen de uitdagingen de komende jaren alleen nog maar toe. Zorgprofessionals hebben hier dagelijks mee te maken. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op onze helden in de zorg. We moeten zorgen voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid, ook als uitstraling naar toekomstige zorgtoppers.

Ondernemerschap en innovatie in de zorg zijn cruciaal om tot een duurzame zorgsector te komen! Meer innovatieve startups helpen de sector vooruit. En ondernemende en innovatieve vaardigheden binnen zorgorganisaties zijn onmisbaar. Ik heb het over de ondernemende manager die kansen ziet in de omgeving of processen verbetert. Of juist de zorgmedewerker op de vloer die proactief handelt en persoonlijk leiderschap toont. Innovatie is geen afdeling of eenmalig project maar een manier van denken. Een drijfveer om bestaande overtuigingen en opzichte van je werk en rol ter discussie te stellen.

Als aanjager van verbetering en vernieuwing in de zorg wil ik zorgprofessionals enthousiasmeren om zelf het verschil te maken. De workshops, trainingen en sessies van Zorgpionier zijn altijd actie- en resultaatgericht. Dit betekent DOEN en stappen zetten. Dit kan in de vorm van een workshop of training. Maar ook als spreker of facilitator breng ik graag de boel in beweging. Het ontwikkelen van vaardigheden staat centraal. Ik geloof hierbij dat verandering van binnenuit dient te komen. Vanuit eigen ervaringen heb ik gezien dat trainingen wel het gewenste gedrag schetsen of inspiratie bieden maar te weinig leiden tot duurzame verandering of echt impact maken. Met aandacht voor gedragsverandering en verandermanagement wil ik daarom het verschil maken. Iedereen kan innovatief zijn en ondernemend gedrag vertonen!

Het aanbod is altijd maatwerk met vooraf een intakegesprek om zo goed mogelijk op de vraag in te spelen. Samen bepalen we de vorm en inhoud, waarbij ik geregeld gebruik maak van mijn netwerk in de zorg.

Met Zorgpionier wil ik het enthousiasme voor verbeteren en vernieuwen aanwakkeren en mensen in beweging krijgen!

Klaar om te pionieren?