UtrechtInc is de incubator van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Ondersteuning van wetenschappers, alumni en ondernemers in het succesvol opzetten en groeien van start-ups. Als mentor coach ik met name start-ups in de gezondheidszorg, met focus op marketing & sales

Zorgscholing biedt een compleet, hoogstaand scholingsaanbod voor instellingen, zzp-ers en andere professionals voor zorgprofessionals. Van technische handelingen tot verdiepende cursussen. Mijn cursus ‘Ondernemende vaardigheden voor zorgprofessionals’ is ook te vinden op Zorgscholing

De Health Impact Accelerator (HIA) is hét programma voor sociaal ondernemers die bij willen dragen aan een gezondere wereld. Een inititief vanuit de topsector Life Sciences & Health (Health Holland). Startende ondernemers worden geholpen om van een idee een uitvoerbaar plan te maken. Ik ben betrokken als panellid bij de tussentijdse pitches van de start-ups.

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Als trainer ben ik betrokken bij de Health Innovation School Rotterdam. Deelnemers leren innoveren en impact maken met zorginnovaties.

 

Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. Als coach adviseer ik over de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Zorginstelling Reinaerde (provincie Utrecht) vernieuwt en innoveert samen met haar medewerkers. Dit gebeurd met het programma Vernieuwend Werken in de Zorg en het ideeënplatform Dare to Care box. Als procesbegeleider word ik ingevlogen om ideeën vanuit de werkvloer samen met de zorgprofessionals binnen Reinaerde verder vorm te geven en te ontwikkelen.

E-nursing.nl is hét onafhankelijke e-learning platform voor verpleegkundigen en verzorgenden. E-nursing biedt een diverse aanbod van geaccrediteerde (V&VN kwaliteitsregister) online trainingen. Zorgpionier heeft voor E-nursing een online training ‘Proactief gedrag in de zorg: neem controle over je werk en loopbaan’ ontwikkeld. Ook is er een e-learning ‘Aan de slag met verbetering en innovatie in de zorg’ in ontwikkeling.