Klik hier voor een greep uit aanbod van Zorgpionier!

Aan de slag met verbetering en vernieuwing!

De noodzaak tot innoveren is in de zorg wel duidelijk, met alle uitdagingen die spelen en ons nog te wachten staan is de roep om innovatie groter dan ooit. Maar hoe dan? Want innoveren is, vooral in de zorg, nog niet zo makkelijk. En innoveren is echt een vak waar specifieke vaardigheden voor nodig zijn, van kansen spotten tot verandermanagement. En door mislukte pilots, van bovenaf opgelegde veranderingen en de drukte op de werkvloer is het enthousiasme voor innovatie soms ver te zoeken. Zaak om dit enthousiasme aan te wakkeren!

Tijd om als zorgprofessional eigenaarschap te pakken en verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam verbeteren en vernieuwen meer en beter te verankeren in je organisatie. Duurzame verandering van binnenuit. Tijd om te investeren in het interne innovatiepotentieel en de innovatiekracht van medewerkers. Daar ga ik met Zorgpionier voor! Of je nu een kartrekker bent in je team en een kans voor verbetering ziet. Of een  leidinggevende die enthousiasme voor innovatie wil aanwakkeren. Of een team dat een gave innovatie in je organisatie wil implementeren.

Ik wil zorgprofessionals de tools in handen te geven om zelf het verschil te maken. En die kleine stappen maken in the end een enorme impact. Innoveren is iets nieuws (en anders) doen om vooruit te komen. Om hiermee de zorg wat mooier, slimmer en leuker maken! Dit willen we allemaal toch!

Neem HIER een kijkje naar een greep uit het aanbod. Van workshops, trainingen tot aan coaching en als facilitator en spreker. Toch kan het lastig zijn te bepalen wat je nodig hebt. Wat gaat het beste helpen en zorgt voor het meest duurzame resultaat met de tijd en ruimte die je hebt?

Het startpunt hierbij: je hulpvraag! Ik ga graag in gesprek om samen de juiste vorm te bepalen. Wellicht blijkt teamcoaching geschikter dan een workshop. Of heb je meer aan een facilitator om de uitdaging met je team aan te pakken. Samen bepalen we de vorm en inhoud. Het blijft immers maatwerk. Met als doel: de echte uitdaging aanpakken!

En hierbij schakel ik graag mijn netwerk in, bijvoorbeeld door een inhoudsdeskundige bij een training te betrekken. Of je te introduceren bij een teamcoach als ik denk dat je hier nog beter bij geholpen bent. Alles om je zo goed mogelijk te helpen!

 

Zorgpionier biedt interactieve, inspirerende  en enthousiasmerende workshops en trainingen. Juist door deelnemers te laten ervaren en doen in plaats van te vertellen hoe het moet. Altijd direct toepasbaar en concreet zodat je kleine stappen kan zetten om het morgen anders te doen. Waar sta ik voor?

  • Workshops, trainingen en sessies zijn ontwikkeld vanuit diverse invalshoeken en methodieken (bijv vanuit de ontwerp- en ondernemershoek) en toegepast op de zorg. Focus ligt op iteratief werken, experimenteren en korte sprints trekken. Principes die centraal staan: 0a Design Thinking, de Lean Startup Methode en de Sprint methodiek. Deze principes worden gecombineerd met concrete projectmanagement tools (werken met milestones en doelen) want resultaatgerichtheid is belangrijk.
  • Belangrijk uitgangspunt is het betrekken van de werkvloer bij innovatie en vraaggestuurd innoveren (vanuit de cliënt en dagelijkse praktijk). Wat mij betreft is het cruciaal zorgprofessionals veel meer bij het innovatieproces te betrekken. Dit in tegenstelling tot de usual suspects (innovatieteams) die met innovatie binnen de instelling bezig zijn.
  • Naast concrete tools en handvaten om aan innovatievaardigheden te werken zijn de workshops en trainingen vooral ook gericht op mindset, bewustwording en het aanjagen van enthousiasme voor verbeteren en vernieuwen. Anders denken en de juiste vragen stellen als belangrijke eerste stap!

Maatwerk

Met Zorgpionier combineer ik kennis van innovatiemethodieken met kennis van zorg. Gegoten in impactvolle workshops, trainingen en sessies. Ik werk altijd met een intakegesprek om samen te bepalen wat de beste vorm en inhoud is voor je hulpvraag. Dit kan een bestaande training zijn maar vaak is een training of workshop per situatie net weer verschillend. En kan blijken dat een andere vorm wellicht nog beter kan helpen. Alles om tot het beste resultaat te komen, rekening houdend met de ruimte en tijd die er is. Want zeker in de zorg is het zaak om die zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent ook dat ik graag samenwerk met andere training of je mogelijk doorverwijs naar een expert als ik denk dat je hier nog beter bij geholpen bent.

Dus…je bent bezig met innovatie in de zorg en kunt hier mogelijk wel wat hulp bij gebruiken. Dat neem ik maar even aan, anders zou je niet op mijn website zitten. Ik help je graag! Goed om eens kennis te maken…ik hoor graag wat er speelt en waar je hulp bij kan gebruiken. Mail even naar of vul het contactformulier in.

 

Neem contact op