Vertoon jij proactief en ondernemend gedrag? Vul de zelfscan in!

Training ‘Proactief gedrag in de zorg: neem controle over je werk en loopbaan’

 

Inleiding
We verwachten dat de zorgprofessional van de toekomst niet alleen zorgverlener, maar ook expert en coach is. De spin in het web die regisseert: van verplegen naar organiseren, regelen en coördineren. Ondernemend zijn en verantwoordelijkheid dragen. Maar bovendien ook iemand die snapt hoe technologie kan helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. En daarnaast in staat is buiten de eigen functie en organisatie verbindingen te leggen.

Dat is nogal een verwachtingspatroon. Dit verwachtingspatroon vraagt om andere vaardigheden. Een proactieve houding is hierbij het toverwoord. Proactief gedrag en persoonlijk leiderschap zijn juist nu zo van belang, vooral als we de cliënt willen coachen op zelfregie en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

De training
De training ‘Proactief gedrag’ heeft tot doel medewerkers die dicht bij de cliënt staan, te laten ervaren wat het betekent om een ondernemende zorgprofessional te zijn die bovenal proactief handelt. En vooral te leren hoe dit direct toe te passen in de praktijk. De opzet van de training is interactief, met als belangrijke vraag: hoe kan ik dit morgen in mijn werk toepassen? Na een aantal weken volgt een reflectiemoment met de deelnemers: is het gelukt om met het geleerde aan de slag te gaan in de praktijk? Waar liep je tegenaan?

De training heeft een aantal pijlers:

  • Ontwikkelingen in de zorg en veranderende rol van de zorgprofessional
  • Inzicht wat proactief handelen concreet betekent
  • Bewustwording eigen gedrag en
  • Aan de slag met persoonlijke leerdoelen

Maatwerk (opzet, invulling, tijdsduur) kan geboden worden afhankelijk van de leerbehoeften van de deelnemers. Mail naar pim@zorgpionier voor vragen.

Doelgroep
Zorgprofessionals uit alle sectoren, van cure tot care.

Aantal deelnemers
10-12 (minimaal 5)

Tijdsduur
1 dagdeel + reflectiemoment (1,5 uur)

Kosten
€300 excl. btw per deelnemer (incl. koffie/thee/lunch/cursusmateriaal)

(online training €225 excl. btw per deelnemer. Cursusmateriaal wordt thuis gestuurd)

Locatie
Utrecht/online

De training kan uiteraard ook incompany worden verzorgd. Hier zal ook de prijs op aangepast worden.

Neem contact op

Aan de slag met je innovatie vaardigheden? Deze video's vertellen je meer...

Training ‘Innovatie in de Zorg: van Idee naar Uitvoering’

 

Inleiding
Onze gezondheidszorg heeft te maken met een groeiende vraag, complexere zorg en een tekort aan personeel. Samen met veranderingen en ontwikkelingen in de sector, zoals toenemende ICT toepassingen en de veranderende rol van de patiënt, staat de zorg voor flink wat uitdagingen. De roep om innovatie is groter dan ooit. Ondernemende medewerkers vormen hierbij de sleutel om de innovatieve slagkracht in organisaties te verhogen. We noemen deze professionals intrapreneurs; interne ondernemers binnen een organisatie.

Door het investeren in ondernemende vaardigheden wordt intrapreneurship in zorgorganisaties gestimuleerd.

Duurzame, echte verandering die van binnenuit komt om hiermee toekomstige uitdagingen en veranderingen aan te kunnen.

De training
In de training worden deelnemers uitgedaagd de ondernemer in zichzelf wakker te schudden. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je innovatie skills! Dit door methodisch de stappen in het innovatieproces te doorlopen, van idee of uitdaging tot uitvoering.

De training bestaat uit de onderstaande 3 onderdelen:

  • SPOT – situatie & proces, klantpersona, probleem/kans
  • DESIGN – kritische aannames, testontwerp, prototyping
  • EXECUTE – implementeren, verandermanagement, overtuigen

De training is ontwikkeld vanuit de principes van de lean startup methode, design thinking, agile en de architypes bij innovatie. Snel leren en het direct testen bij de eindgebruiker staan centraal. Met extra aandacht voor de implementatie, zodat duurzame waarde toegevoegd kan worden in de praktijk. Maatwerk (opzet, invulling, tijdsduur) kan geboden worden afhankelijk van de leerbehoeften van de deelnemers. Mail naar pim@zorgpionier voor vragen.

Doelgroep
Managers, beleidsmakers en innovatieve zorgprofessionals

Aantal deelnemers
10-12 (minimaal 5)

Tijdsduur
1 dag

Kosten
€495 incl. BTW per deelnemer (incl. koffie/thee/lunch/cursusmateriaal)

(Online training: €349 incl. BTW per deelnemer. Cursusmateriaal wordt thuis gestuurd)

Locatie
Utrecht/online

De training kan uiteraard ook in-company worden verzorgd. Hier zal ook de prijs op aangepast worden.