We verwachten dat een zorgprofessional niet alleen zorgverlener, maar ook expert en coach is. Een coach die de cliënt wijst op zelfregie en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. De spin in het web die regisseert: van behandelen naar organiseren, regelen en coördineren. Maar bovendien ook iemand die snapt hoe technologie kan helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. En daarnaast in staat is buiten de eigen functie en organisatie verbindingen te leggen. Dat is nogal een verwachtingspatroon. Een verwachtingspatroon dat vraagt om ondernemende vaardigheden.

Ondernemende vaardigheden worden steeds belangrijker. De zorg wordt namelijk in toenemende mate complexer. Van medewerkers wordt verwacht dat ze om kunnen gaan met deze veranderingen. Niet afwachten maar proactief handelen en initiatief nemen. Dit laatste is ook belangrijk als het om je eigen loopbaan gaat. Want hoe sta je in je werk? En waar wil je naar toe groeien? Van groot belang om hier regelmatig bij stil te staan en het stuur in eigen handen te nemen.

De zelfscan ‘Ondernemende vaardigheden op de werkvloer’ helpt om je bewust te worden van je eigen gedrag. Ondernemend gedrag is opgedeeld is 3 categorieën: 1. een proactieve houding hebben, 2. persoonlijk leiderschap tonen en 3. gespreksvaardigheden beheersen. Per categorie krijg je een 7tal stellingen en geef je aan of je je herkent in de situatie of juist niet.

KLIK HIER VOOR DE ZELFSCAN!

Succes!

Zorgpionier

Author Zorgpionier

More posts by Zorgpionier

Leave a Reply